படம் காட்டுவது -1 (பயமுறுத்துவது அல்ல)

படம் காட்டுவது -1 (பயமுறுத்துவது அல்ல)

இது ஒரு தொடர் பதிவு.புத்தகங்களின் அட்டைப்படங்களின் தொகுப்பு. பல நூற்களில் நம்மால் படிக்க முடிகிறதோ இல்லையோ அட்டையாவது பார்க்கத் தூண்டும். சில புத்தக அட்டைப் படங்களை இங்கு இட்டுள்ளேன்.அவ்வப்போது இது போல் படம் காட்டப்படும்.இந்தப் புத்தகங்களை நான் வாங்கியிருக்கிறேன் என்றோ அல்லது படித்துவிட்டேன் என்றோ எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம்.

Labels: , , ,

2 மறுமொழிகள்:

Blogger SIV மொழிந்தது...

Why only English books? There are good tamil book cover pages also

7:07 AM  
Blogger ரவி ஸ்ரீநிவாஸ் மொழிந்தது...

I have very limited access to Tamil books.

9:11 AM  

Post a Comment

<< முகப்பு