மேய்ச்சல் - அக்டோபர் 1 2009

மேய்ச்சல் - அக்டோபர் 1 2009

அருண் ஷோரி - அன்றும்,இன்றும்
http://www.tehelka.com/dotnet/onestory.asp?id=79

எம்.ஆர்.எப் தொழிலாளர் போராட்டமும், ஒரு தீர்ப்பும்
http://kafila.org/2009/09/24/mrf-united-workers%e2%80%99-union-case-ramapriya-gopalakrishnan/

டெமாக்கரடிக் செண்ட்ரலிஸம் குறித்த கட்டுரை
http://epw.in/epw/uploads/articles/13939.pdf

இந்தியா : வல்லரசாகும் கனவுகளும்....
http://www.indiatogether.org/2009/sep/rgh-super.htm

Labels: , , ,

1 மறுமொழிகள்:

Anonymous Anonymous மொழிந்தது...

லஞ்சம் வாங்குபவர்கள் முகத்திரையை கிழிக்கும் ஒரு பதிவு.

http://ulalmannargal.blogspot.com/

10:28 AM  

Post a Comment

<< முகப்பு