அறிவிப்பு

அறிவிப்பு

கடந்த பத்து நாட்களாக பயணங்கள், பயணங்களுக்கான ஏற்பாடுகள், கருத்தரங்குகள் என்று
பொழுது கழிந்தது. வலைப்பதிவிடவோ, தமிழ் வலைப்பதிவுகளை படிக்கவோ அதிக நேரமில்லாது போனது. மின்னஞ்சல்களை மட்டும் ஒரளவு படிக்க முடிந்தது. இணையத்தில் அதிக நேரம் செலவழிக்க முடியவில்லை. இந்த வார இறுதிவரை வேறு பல வேலைகள் காரணமாக வலைப்பதிய இயலாது. அதற்குப் பின்னர் வலைப்பதிவில் எழுத முயல்கிறேன்.

Labels:

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு