பாலிவுட்-கோலிவுட்: இரண்டு நூல்கள்

பாலிவுட்-கோலிவுட்: இரண்டு நூல்கள்

Global Bollywood: Travels of Hindi Song and Dance (Eds) Sangita Gopal, Sujata Moorti - University Minnesota Press 2008

சுஜாதா மூர்த்தியின் சில கட்டுரைகளைப் படித்திருக்கிறேன். இந்த நூலை இன்னும் படிக்கவில்லை.பாலிவுட் நடனக்காட்சிகள் குறித்த ஒரு ஆய்வேட்டினை தரவிறக்கி வைத்திருக்கிறேன், படிக்கவில்லை. இப்படி படிக்காதவைகளின் பட்டியல் அரசியல் கட்சிகள் நிறைவேற்றாத வாக்குறுதிகள் போல் நீண்டு கொண்டே போகிறது :).

Tamil Cinema: The cultural politics of India’s other film industry
Edited by Selvaraj Velayutham- Routledge 2009

உள்ளடக்கம்

Introduction: the cultural history and politics of South
Indian Tamil cinema 1
SELVARAJ VELAYUTHAM

1 A good woman, a very good woman: Tamil cinema’s women 16
C. S. LAKSHMI

2 The Tamil film heroine: from a passive subject to a pleasurable object 29
SATHIAVATHI CHINNIAH

3 Bringing the Amman into presence in Tamil cinema: cinema spectatorship as sensuous apprehension 44
KALPANA RAM

4 Politics and the film in Tamil Nadu: the stars and the DMK 59
ROBERT L. HARDGRAVE, JR.

5 The nurturing hero: changing images of MGR 77
SARA DICKEY

6 Tamil cinema in the public sphere: the evolving art of banner advertisements in Chennai 95
PREMINDA JACOB

7 Encountering a new art: writers’ response to cinema in Tamil Nadu 111
S. THEODORE BASKARAN

8 Cinema in the countryside: popular Tamil film and the remaking of rural life 124
ANAND PANDIAN

9 Imaginary geographies: the makings of ‘South’ in contemporary Tamil cinema
RAJAN KRISHNAN 139
(ராஜன் கிருஷ்ணன் , ராஜன்குறையின் அதிகாரபூர்வ/அசல் பெயர்.)

10 Encounters with ‘India’: (ethno)-nationalism in Tamil cinema
VIJAY DEVADAS AND SELVARAJ VELAYUTHAM 154

11 The diaspora and the global circulation of Tamil cinema 172
SELVARAJ VELAYUTHAM

தமிழ் சினிமா குறித்த இந்த நூலையும் இன்னும் படிக்கவில்லை.

Labels: , , , , ,

3 மறுமொழிகள்:

Blogger Prakash மொழிந்தது...

can u give more details on selvaraj velayutham's book so that i can buy or download?

11:43 AM  
Blogger ravi srinivas மொழிந்தது...

http://www.routledge.com/shopping_cart/products/product_detail.asp?curTab=CONTENTS&id=&parent_id=&sku=&isbn=9780415396806&pc=

Well, It costs 85 pound streling for hard cover i.e. about 4700 Rs.
Do you still want to buy it at that price?. It is available in
India. Google says Manohar Publishers in Delhi sell it.
Routledge has an office in Delhi.
You can chek with them whether Routledge may come out with a paper back later. I dont think there will not be many buyers in India for a 224 page book if it costs rs 4700+. Check in British Council Library, it may be available for lending. I think
one can wait for a cheaper paper back version or try in libraries.
Because such hardcover books are affordable only to Ambanis or Tatas :). I rely on libraries
or friends for books.

8:55 AM  
Anonymous பா. ரெங்கதுரை மொழிந்தது...

புத்தகத்தில் ராஜன்குறையின் கட்டுரை இடம்பெற்றிருப்பது இதன் நம்பகத் தன்மையைக் குறைத்தாலும், அபத்தக் களஞ்சியங்களான எம்.எஸ்.எஸ். பாண்டியன், வெங்கடேஷ் சக்ரவர்த்தி ஆகியோரின் கட்டுரைகள் இல்லாதது நம்பிக்கையூட்டுகிறது.

12:00 PM  

Post a Comment

<< முகப்பு