மேய்ச்சல்- 1/2009

மேய்ச்சல்- 1/2009

1) கலையரசி - இந்தியாவின் முதல் அறி-புனைத் திரைப்படம் ?

2) அமெரிக்காவில் இந்தியர் -தொழில்முனைவோராக

3)சீனா -மாற்றம் கோரும் கூட்டறிக்கை,எதிர்வினை

4) பினாயக் சென் - தொடரும் கேள்விகள்
அத்துடன் இதையும் படிக்கலாம்

5) இயற்கை யாருக்குச் சொந்தம் (இது போன ஆண்டே இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும், வெட்டி ஒட்டுவதில் விட்டுப் போனது)

6) அகல்யா சாரியுடன் ஒரு பேட்டி

7) உடையும்/சிதறும் அரசுகள்

Labels: , , , ,

1 மறுமொழிகள்:

Blogger Boston Bala மொழிந்தது...

---சீனா -மாற்றம் கோரும் கூட்டறிக்கை, எதிர்வினை---

நன்றி.

9:15 AM  

Post a Comment

<< முகப்பு