தொழில் நுட்பம், சமூகம்- எலுலின் கருத்துக்கள்

தொழில் நுட்பம், சமூகம்- எலூலின் கருத்துக்கள்

(தற்போது நான் படித்துக் கொண்டிருக்கும் சில கட்டுரைகளில் எலுலின் கருத்துக்கள் சுட்டப்படுகின்றன. எலூலின் கருத்துக்கள் குறித்த வேறு சில கட்டுரைகளை/புத்தக அத்தியாயங்களை தரவிறக்கி வைத்திருந்தாலும் இன்னும் படிக்கவில்லை. ஜாக்வஸ் என்பதை இப்போது ழாக் என்று எழுதுவது வழக்கமாக உள்ளது. முன்பு அவ்வாறில்லை என கருதுகிறேன். நிகழ் இதழில், ஜனவரி 1989 ல் இந்தக் கட்டுரை 'அடிமைப்படுத்தும் தொழில்நுட்ப பார்வை- ஜாக்வஸ் எலுலின் கருத்துக்கள்' என்ற தலைப்பில் வெளியானது. இதை ஒரு அறிமுக கட்டுரையாகக் கொள்ள வேண்டும். 1912 பிறந்த எலுல் 1994ல் மறைந்தார். இன்று எலுலின் கருத்துக்கள் குறித்து விரிவாக எழுத விரும்பினாலும் அது சாத்தியமில்லை என்பதால் அன்று எழுதியதையே மீண்டும் இங்கு இடுகிறேன்.வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள கட்டுரைகளை பட்டியலிடுகிறேன். )

'அடிமைப்படுத்தும் தொழில்நுட்ப பார்வை- ஜாக்வஸ் எலுலின் கருத்துக்கள்'

தொழில்நுட்பம், தொழில்நுட்பப் பார்வை குறித்து இருபதாம் நூற்றாண்டில் பல சிந்தனையாளர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை பல கோணங்களிலிருந்து வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இவர்க ளில் ஜாக்வஸ் எலுல் (Jacques Ellul) முக்கியமான ஒரு சிந்தனையாளராகக் கருதப்படுகிறார். தொழில் நுட்பப் பார்வை, மனிதன் சமூகம் குறித்த அவரது கருத்துக்கள், எப்படி தொழில்நுட்பப் பார்வை மனிதனை அடிமைப்படுத்துகிறது. அதன் உள்ளார்ந்த குணங்கள் என்ன, அதன் போக்கு எத்தகையது போன்ற பல கேள்விகளுக்கு விடை காண முயல்கிறது.

தொழில் நுட்பத்தைக் குறித்து பல சிந்தனைப் போக்குகள்உள்ளன. எச். ஜி. வெல்ஸ், ஜூல்ஸ்வெர்ன் போன்ற புனைகதாசிரியர்கள். காட்டும் கற்பனை உலகங்கள், சொர்க்கங்கள். ஜார்ஜ் ஆ ர்வெல், ஆல்டஸ் ஹக்ஸ்லி போன்றோர் காட்டும் கற்பனாரீதியான பயங்கரமான உலகங்கள். இரு வேறான மாறுபட்ட சிந்தனைப் போக்குகளைக் காட்டின. நவீன தொழில்நுட்ப சமூகம் மீது லூயிஸ் மம்ப்ஃபோர்ட், (Lewis mumford) காந்தியடிகள் உட்படப் பலர் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தனர். தொழில்நுட்பப்போக்கு, விஞ்ஞானம் ஆகியவற்றை வரவேற்று அவற்றைப் புகழ்ந்து பலர் எழுதினர். (உ.ம்) ஹெர்மன்கான் ஆல்வின் டாஃப்லர், பக்மினிஸ்டர் புல்லர். உளவியலாளர்கள், சமூகவியலாளர்கள் (உ.ம் எரி க்பிராம், ஹெர்பர்ட் மார்க்யுஸ்) தொழில்நுட்ப போக்கின் அசுரப்போக்கையும் அதன் தாக்கத்தையும் குறித்து கவலை கொண்டனர். இதைத்தவிர தொழில்நுட்பத்தைக் கண்மூடித்தனமாக எதிர்க்கின்ற சிந்தனைப் போக்கும் உள்ளது.எலுவின் கருத்துக்களை மேற்கூறிய எந்த சிந்தனைப் போக்கிலும் சேர்க்க இயலாது. அவரது முக்கிய நூலான தொழில்நுட்ப சமூகள் (The technologival society) பலதுறைக ளைத் தழுவிய, ஒருங்கிணைக்கின்ற முயற்சியாகும். இதை ஹெகலின் தோற்றவியல் பற்றிய நூலுக்கு ஒப்பானது எனக் கருதுகின்றனர்.

தொழில்நுட்ப பார்வை குறித்த எலுலின் புரிதலும், அதனை அவர் வரையறை செய்து விளக்கும் விதமும் அவர் எத்தகைய ஓர் தனித்துவம் மிக்க சிந்தனையாளர் என்பதைக் காட்டுகிறது. அதன்படி எது தொழில்நுட்பப் பார்வை? என்பது வெறும் தொழில்நுட்பம் புழக்கத்தில் இருப்பதை மட்டுமே பற்றிய கேள்வியல்ல. தொழில்நுட்பப் பார்வை என்பது இயந்திரங்கள் கருவிகள் ஆகியவற்றை உருவாக்குவது பயன்படுத்துவது என்பதுடன் நிற்பதில்லை. அது சமூகம் செயல்திறனுடையதாக இயங்குவதற்காக ஓர் அமைப்பாக வடிவம் கொடுக்க ப்பட்டு, நிர்ணயிக்கப்பட்டு, நியாயப்படுத்தப்படுவது என்ற குணாம்சத்தை கொண்ட ஒரு பார்வையாகும். எல்லா சமூகங்களுக்கும் அமைப்புகள், நிறுவனங்கள் அனைத்திற்கும் ஓர் குறிப்பிட்ட க ட்டத்திற்குப் பின் இந்த குணாம்சங்கள் இருப்பதைத் தொழில் நுட்ப பார்வையின் தாக்கம் என்றே கொள்ளவேண்டும். அதாவது தொழில்நுட்பப் பார்வை என்பது திட்டமிட்ட இலக்கினை அடைவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் பலமுறைகளின் முழுமையாகும். அதே சமயத்தில் தொழில்நுட்பப் பார்வை என்பது முறையியல் பார்வையாகவும் இருக்கலாம். இந்த முறையியல் பார்வை பழங்குடி மக்களின் சமூகத்திலும் காணப்படலாம் என்பதால் தொழில்நுட்பப் பார்வை என்பது மனிதனின், மனித சமூகத்தின் அடிப்படையான இயல்புகளில் ஒன்று எனவும் கரு தலாம். மனித இனத்தின் பொதுவாக அமைப்புகள் நிறுவனங்களில் ஒன்றாக இதைக் காணலாம். அதாவது, தொழில் நுட்பப்பார்வை என்பது மனிதனுக்கு கலை, அறிவியல், மதம் போன்ற ஓர் அடிப்படையான, முக்கியமான தேவையாகும்.

எலுலின் இந்த முக்கியக் கருத்தானது தொழில்நுட்பப் பார்வையை மானுட இனத்தின் பொதுவான ஓர் மனநிலை/மனோபாவம் என்ற வகையில் விளக்கப்படுகிறது. தொழில்நுட்பப் பார்வை ஒர் இருத்தல் நிலை (Ontogical) ஆக உள்ளது. இந்த சிந்தனைப்போக்கு அறிவியல், சமூகவியல், தத்துவம் ஆகியவற்றை இணைத்து ஒரே துறையாக மாற்றும் அதே வளையில், இது மீ மெய்யியல் (Metaphysics) இறையியல் குறித்த விசாரணையாகவும் உள்ளது.

சுருங்கக் கூறின் தொழில்நுட்பப் பார்வை குறித்த பிரச்னை மனிதனைக் குறித்த பிரச்னைதான். எலுலின் தொழில்நுட்பப்பார்வை குறித்த இக்கண்ணோட்டம், கிறித்தவ சமயம் கூறும் 'முதல் பாவம்' என்ற கண்ணோட்டத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கத்தக்கது. ஆனால் எலுலின் கண்ணோட்டம் தொழில்நுட்பப் பார்வையிலிருந்து மனிதனுக்கு விடுதலை இல்லை என்று முடிவு கூறுகிறது. நற்செயல்கள், நம்பிக்கை ஆகியவை மீட்சிக்கு இட்டுச் செல்லும் என்பது மதம். தொழில் நுட்பப்பார்வை எனும் சாபம் மீட்சிக்கு இடம் அளிப்பதில்லை; மனிதன் ப டைத்த தொழில்நுட்பம் எனும் கடவுளின் உருவச்சிலையின் கீழ் மனிதன் அடிமைப்பட்டுள்ளான். இது எலுலின் கண்ணோட்டம். எலுலின் இந்தப்பார்வை தீமை, பாவம் என்ற க ருத்தாக்கங்களுடன் தொடர்புடைய ஒன்று. மானுட தொழில்நுட்பப் பார்வை என்பது இதுவரை மானுட சமூகம் கண்டுள்ள, அனுபவித்துள்ள எதையும்விடப் புதிரானது, வலிமைமிக்கது, வெறுக்கத்தக்கது.

இதனால்தான் எலுல், தொழில் நுட்ப சமூகத்தின் முக்கியமான மீ மெய்யியல்வாதியாகக் காணப்படுகிறார். அவர் இறையியலாளரும் வட. எலுல் 1912 ஜனவரி 6ம் தேதி பிரா ன்சில் பிறந்தார். சமூகவியல், சட்டம், சட்டம் குறித்த வரலாறு ஆகியவற்றில் பட்டங்களைப் பெற்றார். 1938 முதல் போர்டியோக்ஸ் (Bordeaux) பல்கலைக் கழகத்துடன் சம்பந்த ப்பட்டுள்ளார். இரண்டாம் உலகப்போரில் ஜெர்மானியப் படையெடுப்புக்கு எதிர்ப்பு இயக்கத்தில் ஓர் தலைவராகப் பணியாற்றினார். பிரான்சில் உள்ள ஒரு முக்கியமான தி ருச்சபையுடனும் உலகெங்கும் உள்ள திருச்சபைகளின் கூட்டமைப்பிற்கான இயக்கத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடையவர். இந்தப் பின்னணியுடன் எலுலின் முக்கியமான படைப்பையும் அதில் கூறப்படும் கருத்துகளையும் காணலாம்.

எலுல் தனது தொழில் நுட்ப சமூகம் என்ற நூலில் கீழ்க்கண்ட அய்ந்து முக்கியமான அம்சங்களை ஆராய்கிறார்.

1. வரலாற்றில் தொழில் நுட்பப்பார்வை
2. தொழில்நுட்பப் பார்வையின் இயல்பு, தன்மைகள்
3. தொழில்நுட்பப் பார்வையும், பொருளாதாரமும்
4. தொழில்நுட்பப் பார்வையும் அரசும்
5. மானுட தொழில்நுட்பப் பார்வைகள்

எலுல் தொழில்நுட்பப் பார்வையையும், இயந்திரங்களையும் தனித்தனியே காண்கிறார். இன்று தொழில் நுட்பப் பார்வைதான் இயந்திரங்களை இணைப்பதிலும் உருவாக்குவதிலும் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. இயந்திரங்களை சமூகத்துடன் சேர்க்கிறது. நெறிப்படுத்துகிறது. ஒரு காலகட்டம் வரை தொழில்நுட்பத்திற்குப் பின் அறிவியல் வளர்ந்தது. தொழில் நுட்பத்தின் வளர்ச்சி அறிவியலுக்காக காத்திருந்தது. ஆனால் இன்று தொழில் நுட்பப்பார்வை/ தொழில் நுட்பத்தின் கையில் ஓர் கருவியாக அறிவியல் உள்ளது. நம் காலத்தில் தொழில்நுட்பப் பார்வையின் தாக்கம் மிக முக்கியமானது. இன்றைய மானுட நிலைக்கு தொழில்நுட்பத்தாக்கம் குறித்த கேள்வியே முதன்மை பெறவேண்டுமேயன்றி தொழில்நுட்பத் திற்கும் அறிவியலுக்கும் உள்ள உறவைப் பற்றி உள்ள தத்துவப் பிரச்னைகள் அல்ல. எனவே தொழில்நுட்பம் என்பது அறிவியலின் ஓர் பயன்பாடு என்பது தவறு என்கிற ¡ர்.

தொழில்நுட்ப பார்வை எனும் தரம் வகுத்து, நெறிப்படுத்தி நியாயப்படுத்தும் போக்கை எலுல் நிறுவனங்களுக்கும் பொருத்திக் காண்கிறார். பொருளாதார சமூக, நிர்வாக அமைப்புக ளில் இதன் தாக்கத்தைக் காட்டுகிறார். வரலாற்றின் தொழில்நுட்பப் பார்வை என்பதை எலுலின் நூலின் சிறப்பான அம்சம் என்று கூற இயலாது. எனினும் இதிலும் அவரது ஆய்வு த்திறன், பார்வை தெளிவாகவே வெளிப்பட்டுள்ளது. மத்திய காலகட்டத்திலிருந்து அறிவியல் தொழில் நுட்ப காலத்திற்கான மாற்றம், கிறித்துவ சமயம் இயற்கையின் புனிதத் தை அழித்தது என்ற கருத்து, போன்றவை குறித்து பல புதிய கேள்விகளை எழுப்புகிறார். இன்று உள்ள தொழில் நுட்பப்பார்வை/தொழில் நுட்பத்துடன் ஒப்பிட்டு பேசும் எலுல் கீழ்க்கண்ட வேறுபாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

1. முற்கால சமூகங்கள் கருவிகளின் பயன், கருவிகளை அபிவிருத்திச் செய்தல் குறித்து கவனம் கொண்டன. இது கருவிகள் அதனளவில் கருவிகள் என்பதற்காக அல்ல.
2. கருவிகள் சிலவாகவும், கருவிகளைக் கையாள்பவன் திறன் அக்கருவிகளின் குறைகளை ஈடுசெய்யும் வகையிலும் இருந்தன. தொழில்நுட்பம் / வாழ்க்கை / கலாச்சாரம் அமைப்பு முறைக்குள் பொதிந்துள்ள ஒன்றாக இருந்தது. இன்றைய நிலை இதற்கு மாறாக உள்ளது. இன்று கருவிகள் கையாள்பவனை விட திறன் மிக்கதாய், அவனைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடியதாக உள்ளன.
3. மனிதனுக்கான தொழில்நுட்பம் கருவிகள், மாறுதலடைந்த நிலைமாறி தொழில்நுட்பக் கருவிகள் ஆகியவற்றுக்காக மனிதனும், அமைப்புகளும் தங்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய நிலை உள்ளது.
4. மதிப்பீடுகள், அறநெறிகள் ஆகிய எந்த கட்டுப்பாடுமின்றி தொழில்நுட்பப் பார்வை, தொழில்நுட்பம் அதன் செயல்திறன் குறித்த கணக்கீட்டையே கட்டுப்பாடாகக் கொண்டு வேகமாக முன்னேறுகிறது.

ஆகவே, தொழில் நுட்ப சமூகத்தில் தொழில் நுட்பமனிதனைக் கட்டுப்படுத்தி தன்னிச்சை உடைய சக்தியாக மாறுகிறது. இந்தத் தொழில்நுட்பப் பார்வை எனும் புதிய நம்பிக்கை / கோட்பாட்டில் அறநெறி, அழகியல் ஆகியவற்றுக்கு இடமில்லை. மானுட சுதந்திரம், தார்மீக மதிப்பீடுகள் ஆகியவை அர்த்ததமில்லாத பிரமைகளாக மாறுகின்றன.

இந்த எதேச்சாதிகார தொழில் நுட்பப் பார்வையின் தாக்கம், அமைப்புகள், நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிலும் வெளிப்படுகிறது. இதனையும் எலுல் விரிவாக விளக்குகின்றனர். தொ ழில்நுட்பப் போக்கின் இரு முக்கியமான குணாம்சங்களாக செயற்கைத் தன்மை (Artificiality) பகுத்தறிவு வாதத்தன்மை (rationality) பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாதவை எனக் குறிப்பிடுகிற ¡ர். தனிமானுட படைப்புத்திறன். சுயஉணர்வு கொண்ட செயல்பாடு இரண்டையும் இதன் பகுத்தறிவு மறுக்கிறது. பின்னர் முறையியலை அதன் தர்க்கரீதியான எல்லைக்குள்ளே குறுக்கி பிற பரிமாணங்கள், அனுபவங்கள் ஆகியவற்றை மறுக்கிறது. செயற்கைத் தன்மை மூலம் தொழில்நுட்பப் பார்வை இயற்கையை அடிமைப்படுத்தி அழிக்கிறது. இயற்கைத் தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கும், மனிதன் இயற்கையுடன் பயன்பாடுமிக்க ஒருமையுணர்வுடன் உறவு கொள்வதற்கும் எதிராக உள்ளது. தொழில்நுட்பப் பார்வை பற்றிய இத்தகைய கண்ணோ ட்டம் அச்சம் தரக்கூடிய, சர்ரியலிசக் கண்ணோட்டம் எனலாம். ஏனெனில், பகுத்தறிவு வாதத்தை முன்வைக்கும் தொழில்நுட்பப் பார்வையினது பகுத்தறிவின் பயங்கரமான மறுபக்கத்தை காட்டுகிறது.

நவீன தொழில்நுட்பப் பார்வையின் அய்ந்து முக்கியத்தன்மைகளாகக் கீழ்க்கண்டவற்றை எலுல் குறிப்பிடுகிறார்.
1. குறுக்கும் தன்னியக்கம் (automatism)
2. சுயப்பெருக்கம் (self estrangementation)
3. ஒருமைப்படுத்தும் தன்மை (monism)
4. உலகெங்கும் செயல்படும் தன்மை (universalism)
5. தன்னாட்சி (autonomy)

தன்னியக்கம் என்பது மனிதனின் தெரிவுகளை குறுக்கும் இயக்கம். எதைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்பதைத் தொழில்நுட்பப் பார்வையே முடிவு செய்கிறது. மனிதனின் தெரிவு செய்யும் சுதந்திரம், திறன் ஆகியவை இப்பார்வையின்முன் இல்லாமல் போகிறது. தனது தர்க்க ரீதியான காரணங்கள், மதிப்பீடுகளைக் கொண்டு இப்பார்வை முடிவு செய்யும் தெரிவை மனிதன் ஏற்று ஒத்துப் போக வேண்டி உள்ளது.

சுயப்பெருக்கம் / சுயவளர்ச்சி என்பது தொழில்நுட்பப் பார்வையின் பரிணாம வளர்ச்சி மனிதனைச் சார்ந்து இராமல் இருப்பதைக் குறிக்கிறது. எல்லை ஏதுமின்றி அசுர வேக த்தில் வளர்கிறது. தொழில்நுட்பம். இதனால் தொழில்நுட்ப / பரிணாம வளர்ச்சிப் போக்கு திசைமாற்ற இயலாதபோக்கு என உள்ளது. அதன் வளர்ச்சி 1,2,3,4 என்று இல்ல ¡மல் 1,2,4,8,16 என்ற விதமாக உள்ளது.

தொழில்நுட்பம் வேறு. அதன் பயன் வேறு எனப் பார்க்க இயலாது. தொழில்நுட்பமே பயன்பாடு. தொழில்நுட்பங்கள் தொழில் நுட்பப் பார்வைகள் அனைத்திற்கும் பொதுவான ஒருமைமப்படுத்தும் போக்கு என்னவெனில் அவை ஓர் முழுமையாக / ஒருமையாக அமைகின்றன என்பதே. இத்தகைய தொழில்நுட்பம் உலகெங்கும் செயல்படும் தன்மையது என்பது அது மரபு ரீதியாக தொழில்நுட்பங்களை வென்று தன்னை நிலைநாட்டிக் கொள்வதிலிருந்து தெரிகிறது. இந்தப் போக்கை தொழில்நுட்ப காலனியாதிக்கம் எனலாம்.

எலுல் தொழில்நுட்பப் பார்வையின் தன்னாட்சியை விரிவாக எடுத்துரைக்கிறார். இந்தத் தன்னாட்சி என்பது தார்மீக ரீதியான தன்னாட்சியும்கூட. இதனால் எது சரி, எது நல்லது என்பதை கூட தொழில்நுட்பப் பார்வையே நிர்ணயிக்கிறது. இந்த இயக்கத்தில் புதிய தொழில்நுட்பப் பார்வை கொண்ட தார்மீக நெறிகள், நியாயங்களைப் படைக்கும் ஒரு படைப்பாளியையும் அது உள்ளது. இந்த தொழில்நுட்பப் பார்வையின் தன்னாட்சி நிலவும்போது, மனிதனின் தன்னாட்சி சாத்தியமில்லை. இதன் விளைவுதான் மனிதன் தொழி ல்நுட்பம் கொண்ட ஓர் விலங்காக குறைக்கப்படுவது.

இந்த விசித்திரப் போக்கின் இன்னொரு பரிமாணம், புனிதமானவை, புனிதமற்றவை என்பது பற்றியது. தொழில் நுட்ப பார்வை எதையும் வழிபாடு செய்வதில்லை, எதற்கும் மரியாதை அளிப்பதில்லை. புதிர் என்று ஏதும் இல்லை என்ற பார்வை மூலம் அது புனிதத்¨தை அழிக்கிறது. தன்னைத்தானே நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் வேலையில் இது மனிதனிடம் உள்ள பயபக்தி, புதிர் குறித்த வியப்பு ஆகியவற்றைத் தகர்க்கிறது. தன்னைச் சுற்றி ஓர் புனித ஒளி வட்டத்தை உருவாக்குகிறது. தன்னை வழிபடக்கூடிய, நம்புகின்ற கும்பல்களைக் கொண்டுள்ளது. தொழில்நுட்பப் பார்வை சிலருக்குப் புதிய கடவுளாக உள்ளது. எலுலின் இத்தகைய கருத்துக்கள் அவநம்பிக்கை அளிப்பவை. இவை தொழி ல்நுட்பத்தின் பங்கை, குணங்களை பூதாகாரமாகக் காட்டுபவை என்றால் பல விமர்சனங்கள் உள்ளன.

மனிதன், இயற்கை, தொழில்நுட்பம் குறித்த இந்த முடிவில்லா சர்ச்சையில் எலுலின் கருத்துக்களை மறுப்பவர்கள் கூட அவரது சிந்தளை ஆற்றல். மானுடநேய சிந்தனை ஆகியவற் றை கணக்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். சமகாலப் பிரச்னையாக தொழில்நுட்பம் குறித்த பிரச்னையை அதன் பன்முகத் தன்மைகளை விளக்கி அது இறுதியில் மனிதனின் நிலை குறித்த பிரச்னை எனக்கூறும் எலுலின் கருத்துகளை நாம் எதிர்கொள்வது தான் முறையே அன்றி, அவற்றை முற்றிலுமாக நிராகரிப்பது முறையல்ல.

நிகழ், ஜனவரி 1989.

Labels: , , ,

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு