தமிழ்மண நிர்வாக ஐயன்மீர்

தமிழ்மண நிர்வாக ஐயன்மீர்

தமிழ் வலைப்பதிவுகளைத் தேடிப் படியுங்கள் என்று தமிழ்மண முகப்பினை காண்பித்தால் பல இடுகைகளின் தலைப்புகள், இதையெல்லாமா படிக்கச் சொல்கிறாய் என்று நம்மிடம் கேட்கவைக்கின்றன.எனவேதான் ஒரு இடைக்கால தீர்வாக இந்த உடனடி முடிவினை எடுதத்தாக புரிந்து கொள்கிறேன். உங்கள் நிலைப்பாட்டில் உள்ள நியாயம் எனக்குப் புரிகிறது. பதிவர்களுக்கு தாங்கள் பயனர்கள் என்பது பல சமயங்களில் மறந்து விடுகிறது. திரட்டிக்கும் சில விழுமியங்கள் இருக்கமுடியும் என்பதையும், பொதுவெளியில் சிலவற்றை வெளிப்படுத்தும் போது அதால் பிறருக்கு அதாவது இங்கு திரட்டி நிர்வாகத்திற்கும் சில சங்கடங்கள் நேரலாம் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை என்று நினைக்கிறேன்.திரட்டி என்பது மனிதர்களால் நடத்தப்படுகிறது, வெறும் நிரலிகளால் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.இணையத்தில் கருத்து சுதந்திரம் மட்டற்றது என்பது ஒரு மிகையான கருத்து. அதே போல் திரட்டி நிர்வாகம் வலைப்பதிவரின் படைப்புரிமைய அங்கீகரிக்கும் வேளையில் அந்த இடுகை(களை) திரட்ட மறுக்கும் உரிமையும் திரட்டி நிர்வாகத்திற்கு இருக்கிறது என்பதை பதிவர்கள் நினைவில் கொள்ளலாம். இங்கு சிலர் நினைப்பது போல் திரட்டியைப் பயன்படுத்துவது என்பது கட்டற்ற பொதுவெளியில் சுதந்திரமாக உலவுவது போல் அல்ல. இப்போது தமிழ்மணம் சந்தித்த கேள்விகள் எதிர்காலத்திலும் வரும். வேறு வார்த்தைகளில், வேறு சூழல்களில் வரும். அப்போது வேறு தீர்வுகள் தேவைப்படும். நிரலிகள் மூலம் செய்யப்படும் வடிகட்டுதல் எல்லாப் பிரச்சினைகளையும் தீர்க்காது என்பது உங்களுக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் ஒரளவிலாவது தீர்வு காணவேண்டும் என்ற நிலை உருவாகியுள்ளதால், தமிழ்மணம் இவ்வாறு செய்தது என்று உங்கள் முடிவினை புரிந்து கொள்கிறேன்.

இப்படிக்கு
ரவி ஸ்ரீநிவாஸ்
[ஒரு moron cum மிடில் கிளாஸ் மாதவன் :)]

By ரவி ஸ்ரீநிவாஸ் on Jul 11, 2008

தமிழ்மண நிர்வாகத்தின் அறிவிப்பிற்க்கு இடப்பட்ட பின்னூட்டம்.

Labels: , ,

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு