1 2 3

1 2 3

1)சில பின்னூட்டங்களுக்கு பதில் தர வேண்டும்.அடுத்த வார இறுதிக்கும் தர
முயல்கிறேன்
2)இணையத்தில் கட்டற்ற கருத்து சுதந்திரம் இருக்கிறது என்பது மிகைப்படுத்தப்பட்ட
ஒரு கருத்து. தொழில் நுட்பத்திற்கும் கருத்து சுதந்திரத்திற்கும் உள்ள உறவு எளியது
அல்ல. இணையம் தரும் சில வசதிகளைக் கொண்டு மட்டும் அதை மதிப்பிடமுடியாது.
இணையமும் சட்டத்திற்குட்பட்டதுதான்.
3)தொழில்னுட்பம் மூலம் நெறிப்படுத்தல் இணையத்தில் சாத்தியம்.அதற்கும் வரையரை
உண்டு.சில சமயங்களில் நெறிப்படுத்துகிறேன் என்று வடிக்கட்ட முயலும் போது எதிர்பாரா
விளைவுகளும் ஏற்படலாம்.நெறிப்படுத்துபவர்(கள்) அதற்கும் தயாராக இருக்க வேண்டும்.

Labels: , ,

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு