முந்தைய இடுகை-'ஆன்மிகம், விஞ்ஞானம் அதிகாரம்'

'ஆன்மிகம், விஞ்ஞானம் அதிகாரம்' என்ற தலைப்பில் இடப்பட்டிருந்த,
இதற்கு முந்தைய இடுகையை நீக்கிவிட்டேன். என்ன காரணத்தினாலோ அது
பெரிய எழுத்து விக்கிரமாத்தியன் கதை போல் எழுத்தின் அளவு மாறி இருந்தது.
நிறமும் மாறி இருந்தது. எழுத்துரு மாற்றி அல்லது பிளாக்கர் அல்லது இரண்டும் செய்த
கோளாறா இது எனத் தெரியவில்லை. இன்று அல்லது நாளை மீண்டும் இடுகிறேன்.

அது நீண்ட கட்டுரை என்பதால் இதே பிரச்சினை எழுமானால் அதை இரண்டு பகுதிகளாக
இட்டு சோதிக்கிறேன்.

Labels: ,

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு