மேய்ச்சல்- Read At Your Own Risk !

மேய்ச்சல்

Read At Your Own Risk !

திருப்பூர் தண்ணீர் தண்ணீர்
www.ielrc.org/content/w0801.pdf

பிளாச்சிமடா- வழக்கும்,சட்டமும்
www.ielrc.org/content/w0705.pdf

தாதுப் பொருட்கள், சுரங்கம், எதிர்ப்பு
http://www.panossouthasia.org/pdf/Caterpillar%20and%20the%20Mahua%20Flower.pdf

நக்சலிசம் ஏன்?தீர்வு என்ன? - திட்டக்குழுவிற்காக ஒரு அறிக்கை
http://planningcommission.nic.in/reports/publications/rep_dce.pdf

அரசு செவி சாய்க்குமா? - EPW தலையங்கம்
http://www.epw.org.in/epw//uploads/articles/12222.pdf

ராம் குஹா எழுதிய கட்டுரை- ஆதிவாசிகள், நக்சல்கள், இந்திய ஜனநாயகம்
http://www.karainet.org/files/Adivasi,%20naxalites%20and%20indian%20Democracy-16-08-2007.pdf

சல்வாஜூடும் குறித்த நந்தினி சுந்தர் கட்டுரை
http://www.yale.edu/agrarianstudies/papers/05sundarpub.pdf

(நந்தினி சுந்தர், ராம் குஹா, மற்றும் ஈ.எஸ்.ஷர்மா உச்சநீதி மன்றத்தில்
சல்வா ஜூடுமிற்கு எதிராக வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளனர்.)

அரசும், வன்முறையும்
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1020010

மாஒயிஸ்ட்கள் சார்பாக கணபதியின் பதில் (இது முதலில் EPWவில்
வெளியானது).
http://parisar.wordpress.com/2006/11/30/maoist-reply-to-independent-citizen-initiative-on-dantewada/

உணவு, தலித், பசு இறைச்சி
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1030973

Labels: , , , , ,

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு