காப்ரா-சுஜாதா-பிரமீள்-நிகழ்

காப்ரா-சுஜாதா-பிரமீள்-நிகழ்

காலச்சுவடு 100வது இதழில் (ஏப்ரல் 08) கோவை ஞானி தன்னுடைய கட்டுரையில் http://kalachuvadu.com/issue-100/page82.asp
சுஜாதா எழுதிய நூலினை விமர்சித்து பிரமீள் எழுதியதைக் குறிப்பிடுகிறார் :
“நவீன கால இயற்பியலும் இந்திய ஆன்மிகமும் இணைய முடியும் என்ற முறையில் ப்ரிட்ஜ் ஆப் காப்ரா எழுதியதை மேற்கோள்காட்டி சுஜாதா எழுதினார். விஞ்ஞானமும் விபூதிப் பட்டையும் என்று பெயரிட்டு சுஜாதாவைச் சாடி பிரமிள் எழுதினார்.”

அதற்கு எதிர்வினையாக நான் ஒரு கட்டுரை எழுதினேன்.ஜி.எஸ்.ஆர்.கிருஷ்ணன் ஒரு கட்டுரை எழுதியதாக நினைவு. இவை ஞானி தொகுத்த “அறிவியல், அதிகாரம், ஆன்மீகம்” என்ற நூலில் இடம் பெற்றன என்று நினைக்கிறேன். தொடர்புடைய நிகழ் இதழ்கள், அந்த நூல் என்னிடம் இப்போது இல்லை. எனினும் நான் எழுதிய கட்டுரையை விரைவில் இப்பதிவில் முன்னுரை, குறிப்புகளுடன் இடுகிறேன்.

Labels: , , ,

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு