அப்சல் வழக்கு: அம்பலமாகும் உண்மைகள்

அப்சல் வழக்கு: அம்பலமாகும் உண்மைகள்

அப்சல் சார்பாக முன் வைக்கப்படும் வாதம் அவருக்கு உரிய நீதி கிடைக்கவில்லை,உயர்நீதி மன்றத்தில் அவர் சார்பாக வாதிட்ட வழக்கறிஞர் அவருக்கு ஊசி போட்டுமரண தண்டனை தர வேண்டும் என்றார். இந்தப் பொய்களை திரும்பக் திரும்பத்சொல்வதன் மூலம் அதை உண்மை என நிறுவ முயல்கிறது ஒரு தரப்பு. அதற்குதமிழ் வலைப்பதிவுகளிலும் ஆதரவு இருக்கிறது.

அப்சல் சார்பாக வாதிட்ட காலின் கன்சால்வேஸ் இதை மறுத்துள்ளார்.ஒரு கடிதம்மூலம் தன் எதிர்வினையைத் தந்துள்ளார். மேலும் தனக்கு ராம் ஜெத்மலானி எழுதியுள்ளகடிதத்தினையும் அதில் தந்துள்ளார். நந்திதா அக்சர் கூறுவது பச்சைப் பொய் என்றுஅதிலிருந்து புரிகிறது. வலைப்பதிவுகளில் ஒருவர் அப்சல் மனைவி எழுதியது என்றஒன்றை சில பதிவுகளில் இட்டார். அதில் இருக்கும் தகவல்களை காலின் மறுத்துள்ளார்.

"When I appeared for Afzal in the High Court, I found that there was nobody to help me in those days except for advocate Nitya who was more familiar with the case than I was since she had appeared in the Trial Court. Apart from her I found nobody interested in helping Afzal. I believe campaigns were conducted to help the other accused and also to raise money for them, but not one person met me during the six months of the day to day proceedings in the High Court. The expenses of the case came to about Rs. 40,000/- because volumes of materials had to be Xeroxed. About half that amount was reimbursed by Afzal's cousin. I am putting this on record to emphasize that all the current champions of Afzal coming on television were nowhere to be seen when they were needed most.

You must remember that in those days the High Court arguments were being covered by a battery of journalists on a day-to-day basis. Had I mentioned to the Court that I want Afzal to die by lethal injection that would have made sensational headlines. I met Afzal in jail thrice. On the second occasion he told me that someone had informed him that I was asking for him to be put to death by lethal injection. I told him that I would never argue such a position. He was satisfied on that explanation and the issue was not raised with me thereafter."

பொய்ப்பிரச்சாரம் செய்யும் போலி மனிதாபிமானிகள் இந்த உண்மையை ஏற்பார்கள்என்று நான் நம்பவில்லை.நாளை அவர்கள் வேறு புளுகுகளுடன் வேறு சில கோஷங்களை இதையே வேறு வார்த்தைகளில் முன் வைப்பார்கள்.இந்தக் கடிதம் இல்லாதது போல் எழுதுவார்கள்.

2 மறுமொழிகள்:

Blogger enRenRum-anbudan.BALA மொழிந்தது...

Ravi,
Thanks for sharing the info.

Did you see my posting on Afsal ?

3:22 AM  
Blogger PKS மொழிந்தது...

Ravi,

FYI:

http://pksivakumar.blogspot.com/2006/11/blog-post.html

Thanks, PK Sivakumar

8:24 PM  

Post a Comment

<< முகப்பு