இனி இங்கேயும் - ஆங்கிலப் பதிவு

இனி இங்கேயும் - ஆங்கிலப் பதிவு

ஒரு வழியாக ஆங்கிலத்தில் வலைப்பதியத் துவங்கிவிட்டேன்.
வாருங்கள். உங்கள் கருத்துக்களை அங்கு இடுமாறுக் கேட்டுக்
கொள்கிறேன்

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு