செவந்தி நினானின் கட்டுரையும், தி இந்துவும்

இந்தக் கட்டுரை குறித்து வலைப்பதிவுகளில் விவாதம் நடைபெறுகிறது.இக்கட்டுரையைஇந்து வெளியிட மறுத்தது வியப்பளிக்கவில்லை. ஏனெனில் அதில் உள்ள சில வாக்கியங்களை சுட்டிக்காட்டி சன் டி.வி அல்லது அதன் சார்பாக அல்லது மாறன் சகோதர(ர்கள்) வழக்குத்தொடர் வாய்ப்பிருக்கிறது. சிலவற்றை நிரூபிப்பது கடினம், எழுதுவது எளிது. அக்கட்டுரையில்சில தகவல் பிழைகளும் உள்ளன. சன் டி.வி குழுமத்தின் வளர்ச்சி குறித்து விவாதிக்கப்படவேண்டும். ஊடகங்களில் ஒரு குழுமத்தின் ஆதிக்கம், பங்கு, ஒரே குழுமம் பல்வேறு ஊடகங்களில் ஈடுபடுவது, முதலீடு செய்வது - இவை குறித்து நிச்சயம் விவாதிக்கப்பட வேண்டும். அந்த வகையில் இது போன்ற கட்டுரைகள் துவக்கப் புள்ளிகளாக இருக்க முடியும்.

அமெரிக்காவில், உலகளவிலும் ஊடக வணிகத்தில்/தொழிலில் கடந்த 20/25 ஆண்டுகளாக பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. பல்வேறு நாடுகளில் முன்பிருந்த தடைகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன அல்லது நீக்கப்பட்டுள்ளன.எனவே முர்டோக் போன்றவர்களால் உலகளாவிய அளவில் ஊடக சாம்ராஜ்யங்களை கட்டமைக்க முடிகிறது. இந்தப் போக்குகளை எப்படி புரிந்து கொள்வது, உள்ளூர்/பிராந்திய/தேசிய ஊடகசாம்ராஜயங்களுக்கும், உலகளாவிய சாம்ரஜ்யங்களுக்கும் உள்ள நட்பு/பகை முரண்கள், உறவுகள் என்ன, சர்வதேச மூலதனம் இதில் என்ன பங்கு வகிக்கிறது என்பதையெல்லாம் பேசியாக வேண்டும். மாறன்கள் ஒழிக, முர்டோக்குகள், டாட்டாக்கள் வாழ்க என்பதா நம் நிலைப்பாடு என்பதையும் தெளிவுபடுத்திடல் அவசியம். தமிழ்/ஆங்கில வலைப்பதிவுகளில் யாராவது இந்தக் கோணங்களில்அணுகி விவாதிக்கிறார்களா என்பதை நானறியேன். இந்து இக்கட்டுரையை சில மாற்றங்கள் (கட்டுரையாசிரியர் ஒப்புக்கொண்டால்) வெளியிட்டிருக்கலாம். தேர்தல் முடிந்த பின் அவ்வாறு வெளியிடுவதில் அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சினை என்பது எனக்குப் புரியவில்லை. இந்தக் கட்டுரை இன்னும் அதிக தகவல்களுடன், அலசல்களுடன் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது என் கருத்து.

2 மறுமொழிகள்:

Anonymous Anonymous மொழிந்தது...

When people spoke of Sun TV in a media-saturated city like Delhi they thought of it as that clever company down South headed by a politician’s son whose name did not quite roll off the tongue.

For whom the writer's bell toll?
What an arrogant statement? For me the writer's name does not quite roll off the tongue

11:06 AM  
Blogger Boston Bala மொழிந்தது...

Even Gorbachev wants to pitch in media purchase?

BBC NEWS | Europe | Gorbachev, Billionaire Buy 49% Of Opposition Paper: "Gorbachev will get 10% of the publication, renowned for its investigations into corruption and affairs in Chechnya, while Lebedev, ranked at No. 194 on the Forbes World's Richest People list, will get 39%. "

11:20 AM  

Post a Comment

<< முகப்பு