மேய்ச்சல்

இட ஒதுக்கீடு குறித்து மூத்த வழக்கறிஞர் கே.எம்.விஜயன்

காந்தி,வர்ணாஸ்ரம தர்மமும், ஜாதியும்- அனில் நூரியா

பள்ளிகளில் கோலா பானங்கள் தடை நியாயமே - டேரில் டி மான்டே

இந்தியா-அமெரிக்கா உறவில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள்- செமினார்

வலைப்பதிவில் மாற்றங்கள் செய்யவிருப்பதாலும், புதிய வலைப்பதிவினை துவங்க இருப்பதாலும்ஜுன் 1ம் தேதி வரை புதிய பதிவுகள் இடுவது இயன்ற வரை தவிர்க்கப்படும்.

1 மறுமொழிகள்:

Blogger PKS மொழிந்தது...

Hi Ravi,

Thanks for the links. I will read them. As a disclaimer, I am not expressing any views on reservation here. I have mentioned my views on reservation in my "Meet with PA Krishnan" article. Right now, with the debates going on Reservation, I try to read/absorb as much as possible before writing. But, that could be too late. anyway, thats not an issue.

After seeing a link to KM Vijayan's article, I remember, somewhere (now, I dont remember where I read and who wrote it)I read a something meaning, "What did KM Vijayan do except fighting against reservation" or something like that. I am writing from memory and so I could be very well wrong here.

In 2000 (i think) India Today published a list of 20 people who with their thought and actions would bring a new India. KM Vijayan is one of them.

I understand people arguing for and against reservations with passion, however, its sad that if someone does not know about KM Vijayan or others, asking a question like, what else did he do.

Also, I learned recently that with pressure from a caste party leader in TN, KM Vijayan's name has been removed from the judge's list. This is FYI.

9:46 PM  

Post a Comment

<< முகப்பு