மேய்ச்சல்

தேடினேன் வந்தார்கள்

ஜிம்மி கார்டர் எழுதிய நூலின் மதிப்புரை

மக்கார்த்தியின் மறுபிறப்பு ?

கமாஸும் பாலஸ்தீனத்தின் எதிர்காலமும்

பிறவிக் குறைபாடுகளை தவிர்க்க முடியுமா

1 மறுமொழிகள்:

Blogger Boston Bala மொழிந்தது...

Press Freedom+Blog ==> U meant Mao :-))) கூகிள் தேடல் நன்றாகவே வேலை செய்கிறதே!

---Where are the friends of the fetus when children are dying in such numbers?---

4:01 PM  

Post a Comment

<< முகப்பு