மீண்டும்


சோ குறித்து மிக விரிவாக எழுத இயலும், இப்போது நேரமில்லை. என்றேனும் ஒரு நாள் தனிப்பதிவாக அவரைப் பற்றி எழுதுகிறேன். இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களுக்கு தமிழ் வலைப்பதிவுகள் பக்கம் வர இயலாது.மீண்டும் 2006 துவக்கத்தில் வலைப்பதிவுகளில் சந்திப்போம்.

4 மறுமொழிகள்:

Blogger முகமூடி மொழிந்தது...

// இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களுக்கு தமிழ் வலைப்பதிவுகள் பக்கம் வர இயலாது. //

தகவலுக்கு நன்றி :)

12:52 PM  
Anonymous Anonymous மொழிந்தது...

இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களுக்கு தமிழ் வலைப்பதிவுகள்

a really good news :)

1:54 PM  
Anonymous Anonymous மொழிந்தது...

// இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களுக்கு தமிழ் வலைப்பதிவுகள் பக்கம் வர இயலாது. //

Only? Pls. Don't come at all.

12:42 AM  
Blogger enRenRum-anbudan.BALA மொழிந்தது...

Ravi,
Are you travelling ? Take care.

3:32 AM  

Post a Comment

<< முகப்பு