இன்னும் சில

பசுமை மார்கஸ்- தினமணி கட்டுரை

இந்தியாவில் பொது சுகாதாரம்- மோனிகா
தாஸ்குப்தாவின் கட்டுரை

நரேந்திர ஜாதவுடன் ஒரு உரையாடல்

சோசலிஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் 2006

4 மறுமொழிகள்:

Blogger Boston Bala மொழிந்தது...

thx!

10:50 AM  
Blogger Thangavel மொழிந்தது...

Thank u very much for the link to the Public health in India article.

8:07 AM  
Blogger Thangavel மொழிந்தது...

Thanks for the link to EPW article

8:18 AM  
Blogger Thangamani மொழிந்தது...

நன்றி.

6:42 PM  

Post a Comment

<< முகப்பு