டார்வின்,பரிணாமம், மானுடம் பற்றி எட்வர்ட் வில்சன்

டார்வினின் நான்கு நூல்களை பதிப்பித்து, முன்னுரைகளுடன் தந்திருக்கும் எட்வர்ட் வில்சன் டார்வின், பரிணாமம் குறித்து எழுதியுள்ள அறிமுகக் கட்டுரை இணையத்தில் கிடைக்கிறது.மிகவும் சுவாரசியமான கட்டுரை.எளிய நடையில் வில்சன் எழுதியிருக்கிறார்.

கட்டுரையின் இறுதியில் அவர் ஒரு முக்கியமான கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார். அதற்கு விடை காண்பது எளிதன்று, ஆனால் தவிர்க்க முடியாத கேள்வி அது. அவர் மிகவும் முக்கியமான உயிரியலாளர். உயிரின பன்வகைத்தன்மை குறித்த விழிப்புணர்வினைஉருவாக்கியதில் முக்கிய பங்காற்றியவர்.

From amazon site

A gorgeous gift and a landmark work that is an essential addition to everyone's personal library.Never before have the four great works of Charles Darwin—Voyage of the H.M.S. Beagle (1845), The Origin of Species (1859), The Descent of Man (1871), and The Expression of Emotions in Man and Animals (1872)—been collected under one cover. Undertaking this challenging endeavor 123 years after Darwin's death, two-time Pulitzer Prize winner Edward O. Wilson has written an introductory essay for the occasion, while providing new, insightful introductions to each of the four volumes and an afterword that examines the fate of evolutionary theory in an era of religious resistance. In addition, Wilson has crafted a creative new index to accompany these four texts, which links the nineteenth-century, Darwinian evolutionary concepts to contemporary biological thought. Beautifully slipcased, and including restored versions of the original illustrations, From So Simple a Beginning turns our attention to the astounding power of the natural creative process and the magnificence of its products. Slipcased hardcover; 101 illustrations, map.

About the AuthorA Harvard professor for four decades, Edward O. Wilson has written twenty books and received numerous awards, including two Pulitzer Prizes and the 1976 National Medal of Science. He lives in Lexington, Massachusetts, with his wife, Irene.

1 மறுமொழிகள்:

Anonymous Anonymous மொழிந்தது...

test

6:47 AM  

Post a Comment

<< முகப்பு