அறிவுத்திறனும் ...

யூதர்கள் பிறரை விட அதிக அறிவுத்திறன் கொண்டிருப்பதற்க்குக் காரணம் ஜீன்கள் என்ற ஒரு கருதுகோளை வைக்கும் சர்ச்சைக்குரிக்க கட்டுரையைப் பற்றிய கட்டுரை இது. ஆனால் இதில் அலசப்படும் விஷயங்கள் அக்கட்டுரை விவாதிக்கும் பொருளுடன் நின்று விடுவதில்லை.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு