இன்னொரு ..

மீம்கள் , மீமடிக்ஸ் குறித்து ஒரு நூல் மதிப்புரை. மதிப்புரை செய்தவர விரிவாக மீமடிக்ஸின் தோற்றம்,கருத்துக்கள், அவற்றின் பலவீனங்கள் அல்லது போதமைகள் குறித்து விளக்குகிறார். சின்னக்கருப்பன் கட்டுரையைப் படித்தவர்கள் இதையும் படித்தால் சின்னக் கருப்பனின் வாதங்கள் எவ்வளவு வலுவற்றவை என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு