சிரிப்பு வருது சிரிக்க சிரிக்க சிரிப்பு வருது


பெயரிலி அல்ல நான், இந்தப் பாடலுக்கு சுட்டிக் கொடுப்பதற்கு. :) கொஞ்சம் அப்படியே இங்கே போனால் ஏன் இந்த தலைப்பில் வலைப்பதிந்தேன் என்பது புரியும். சிரித்து சிரித்து உங்களுக்கு ஏதாவதானால் பொறுப்பு நானல்ல :)

2 மறுமொழிகள்:

Blogger Boston Bala மொழிந்தது...

டிவி காப்புரிமை வாங்கி வைத்துக் கொண்டு விட்டாரா? Subtle creepiness propels 'Invasion' - The Boston Globe

1:00 PM  
Blogger ravi srinivas மொழிந்தது...

dont know.he is looking for a suitable job :)

1:05 PM  

Post a Comment

<< முகப்பு