நியுரான்களும், நிதர்சனமும்

டாக்டர் வி.எஸ்.ராமச்சந்திரனுடன் ஒரு செவ்வி.

7 மறுமொழிகள்:

Blogger -/பெயரிலி. மொழிந்தது...

check his PBS TV Series, "Secret of Brain")

Also, He was the Speaker of the BBC's Reith lectures last year (or previous year, my neurons are very weEk to remember ;-)). It was available in BBC site.

(In appearance, he looks like koLLidam Vassan)

1:24 PM  
Blogger -/பெயரிலி. மொழிந்தது...

OOPS! it should be "Secrets of the Mind." "Secret Life of Brain" is another one.

1:31 PM  
Blogger ravi srinivas மொழிந்தது...

In appearance, he looks like koLLidam Vassan

ask your neurons whom does Vassan
resemble , other than V.S.Ramachandran :)

2:42 PM  
Blogger -/பெயரிலி. மொழிந்தது...

another Middle Eastern Guy in Our university Biomedical Engineering.

I always want to mention about both of them to Vassan... Again my bra in neurotton :-(

3:32 PM  
Blogger அருள் செல்வன் கந்தசுவாமி மொழிந்தது...

His BBC Reith Lectures are available in book form in Indian Edition:
The Emerging Mind
The Reith Lectures 2003
Dr. V. Ramachandran
Profile Books, London
Distributed by:
Viva Books Pvt Ltd
4262 Ansari Road
Daryaganj
New Delhi
110 002
Rs.195

Ofcourse, like his "Phantoms in the Brain" a great read. May write on this sometime.
-arul

8:35 PM  
Anonymous Anonymous மொழிந்தது...

பெயரிலி, ர.ஸ்ரீநிவாஸ்

என்னோட னியுரோன்ஸ் ஐ கேட்டதற்கு,ராமசந்திரன் பார்ப்பதற்கு முடி குறைந்த பாலா பிள்ளை போல் இருக்கறதா சொல்கின்றன. நான் எங்கே போவேன் பெரிய கண்களுக்கு! சோனாலு,வாநாலு போட்டு தாயம் விளையாடக்கூடிய முன் நெற்றி மட்டும் ஒத்துப் போகிறது.

ரா.சந்திரனை pbs ன் nova நிகழ்ச்சியில் அல்லது வேறு நிகழ்ச்சியில் பார்த்த ஞாபகம் உள்ளது. செவ்வியை படித்து பார்க்க வேண்டும்.

பெயரிலி: நீங்கள் எழுதின
Again my bra in neurotton ங்கற வரி சில நொடிகள் குழப்பிவிட்டது !


- வாசன்

10:43 PM  
Anonymous Anonymous மொழிந்தது...

The Reith lectures were amazing.He was telling about why the Parvathi statue of the Chola temples attracted everyone and what was special about it.Also, he has thanked Semmangudi Srinivasa Iyer for carnatic music. :-)

1:04 AM  

Post a Comment

<< முகப்பு