கீழிருந்து உலகமயமாதல்

ஜுலை மாத காலச்சுவட்டில் வெளிவர இருக்கும் ஒரு நூலிலிருந்து ஒரு பகுதி தரப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பகுதிஇங்கே. அதன் மூலம் இங்கே.சிங்கராயர் நன்றாக மொழிபெயர்க்கத் தெரிந்தவர்.நன்கு படித்து, புரிந்து கொண்டு மொழியாக்கம் செய்பவர். நிகழில் சில புத்தகங்களை சுருக்கி கட்டுரைகளாகத் தந்துள்ளார். அவரது மொழிபெயர்க்கும் திறன் மீது எனக்கு நம்பிக்கையுண்டு. இருப்பினும் இந்த மொழிபெயர்ப்பு பகுதி எனக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை.

கீழிருந்து உலகமயமாதல் குறித்து நான் படித்தவற்றுள் முக்கியமான ஒன்றாக ஒரு செவ்வியினைக் கருதுகிறேன்.அது குறித்த விபரங்கள் கீழேInterview with Boaventura de Sousa Santos by Roger Dalea; Susan RobertsonGlobalisation, Societies and Education, July 2004, vol. 2, no. 2, pp. 147-160(14)

மொழிபெயர்க்கப்படும் நூல் 2000த்தில் வெளியாகி 2002ல் புதிய ன்னுரையுடன் வெளியானது. கீழிருந்து உலகமயமாதல் குறித்து இன்று பேசும் போது உலக சமூக மன்றம் போன்றவற்றையும், சில மாற்று முயற்சிகளையும் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும். 1999ல் இருந்த நிலை இன்று இல்லை. நிலைமை இன்னும் சிக்கலாக மாறியுள்ளது.


மேலும் கீழிருந்து உலகமயம் அல்லது உலகமயமாதல் என்ற சொற்றொடர் பல் வேறு அர்த்தங்களில் புழக்கத்தில் உள்ளது.உலகமயம் அல்லது உலகமயமாதல் என்பதும் பல்வேறு விதமாக பொருள் கொள்ளப்படும் போது உலகமயம் என்பதை எந்த இடத்தில் எந்தப் பொருளில் பயன்படுத்துகிறோம் அல்லது எவற்றைச் சுட்டக் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை தெளிவுபடுத்துவது வாசகர்களுக்கு உதவும்.இந்த நூலில் உலகமயம் குறித்து ஒரு அறிமுகக் கட்டுரையும் இடம் பெற்றால் நல்லது.

தமிழில் நானறிந்த வரையில் உலகமயம் குறித்து ஒரு சிலரே எழுதியுள்ளனர். அ.மார்க்ஸ், எஸ்.வி.ராஜதுரை, ஞானி ஆகியோர் எழுதிய கட்டுரைகள் தொகுப்பும், தலித்களும் உலகமயமும் என்ற தலைப்பில் ராஜதுரை எழுதிய ஒரு சிறு நூல்- இவற்றையே நான் படித்துள்ளேன். என்னைப் பொருத்தவரை இவை திருப்தி தரவில்லை, இவை மீது எனக்கு கடுமையான விமர்சனங்கள் உண்டு. தமிழில் உலகமயமாதல் குறித்த பல்வேறு கண்ணோட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு கட்டுரை தொகுப்பிற்கு தேவை இருக்கிறது.

உலகமயமாதலும் பண்பாடும்/கலாச்சாரமும் குறித்தும் தமிழில் நூற்களுக்கும், கட்டுரைத் தொகுப்புகளுக்கும் தேவை இருக்கிறது .இப்படி பல்வேறு கண்ணோட்டங்களும், விவாதங்களும் அறிமுகம் ஆகாத போது உலகமயமாதல் குறித்து ஒரு நூல் அல்லது நான் குறிப்பிட்ட நூல்களின் அடிப்படையில் பெறப்படும் புரிதல் மிகவும் குறைபாடு உடையதாகவே இருக்கும்.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு