நிசமாகவா?

இருக்கலாம், ஏனென்றால் இப்போதெல்லாம் கற்பனையில் கூடத் தோன்றாதவை நிசமாகின்றவே !

2 மறுமொழிகள்:

Blogger மாயவரத்தான்... மொழிந்தது...

சத்தியமா நெஜம்தான்! எப்படீங்கிறீங்களா? அதுக்கு நான் வேற 'சுட்டி' தரனுமாக்கும்?!

3:13 PM  
Blogger குழலி / Kuzhali மொழிந்தது...

என்னவே இது ஒன்றும் புரியவில்லை எது நிசம்?

3:29 PM  

Post a Comment

<< முகப்பு