வலைப்பதிவுகளின் பலம், பலவீனம்

சி.என்.என் னில் பிரதான செய்தி நிர்வாகியாக பணியாற்றிய ஈசான் ஜொர்டன் பதவி விலகியதில் வலைப்பதிவாளர்களுக்கு முக்கியப் பங்குண்டு. அவர்கள் வலைப்பதிவுகளை பயன்படுத்திய விதம் சரியா, தவறா என்ற கேள்விக்கு விடை காண இக்கட்டுரை உதவலாம். வலைப்பதிவுகள் பெரும் வளர்ச்சிப் பெற்று வரும் நிலையில் இக்கட்டுரையில் விவாதிக்கப்படும் விஷயங்கள் முக்கியமானவை.

1 மறுமொழிகள்:

Blogger KARTHIKRAMAS மொழிந்தது...

Ravi I have emailed to your rediffmail.

5:09 PM  

Post a Comment

<< முகப்பு