சித்திரவதை, சர்வதேச சட்டம், அமெரிக்கா...


மேற்கூறியது குறித்து சில நூல்கள், பல கட்டுரைகளைப் படித்து வருகிறேன். ஒரு நீண்ட கட்டுரை எழுதுமளவிற்கு 'சரக்கு' கைவசமிருப்பினும் சில காரணங்களால் (முன்னுரிமை தர வேண்டிய வேறு சில வேலைகள், சோம்பல்) இப்போது அதை எழுதப்பபோவதில்லை. இருப்பினும் இந்தப் பதிவிலும், இன்னொரு பதிவிலும் சில கட்டுரைகள் உட்பட இணையத்தில் கிடைப்பவற்றிற்கு சுட்டிகள் தருகிறேன். சட்டத்துறை உட்பட பல துறைகளைச் சார்ந்த ஜர்னல்களில் வெளியாகும் பெரும்பான்மையான கட்டுரைகள் இணையத்தில் இலவசமாகக் கிடைப்பதில்லை. எனினும் ஒரு சிறு பட்டியலாவது தரலாம் என்றிருக்கிறேன்.

2003 ல் அட்லாண்டிக் இதழ் வெளியிட்ட கட்டுரை விசாரணை,சித்திரவதை குறித்து சில முக்கியமான செய்திகளைத் தருகிறது. அண்மையில் நியுயார்க்கர் வெளியிட்டுள்ள கட்டுரை அமெரிக்கா எப்படி பிற நாடுகளை சித்திரவதை செய்ய பயன்படுத்துகிறது என்பதை விளக்குகிறது. இப்போது இந்த விஷயத்தைக் குறித்து ஏன் எழுதுகிறேன் என்பதை சொல்லவும் வேண்டுமா என்ன ?.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு