நைக், சீனா, வடிவங்கள் மீதான பதிப்புரிமை

இது ஒரு சுவாரசியமான வழக்கு. நைக் தன் பதிப்புரிமையை மீறியதாக ஒரு சீன படைப்பாளி வழக்குத் தொடர்ந்தார்.அதில் அவருக்கு வெற்றி கிட்டியுள்ளது.நைக் மேல் முறையீடு செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இறுதியில் யார் வெல்வார்கள் என்பதை இப்போது ஊகிப்பது கடினம். ஆனால் வடிவங்கள் குறித்த பதிப்புரிமை வழக்குகள் மூலம் பதிப்புரிமையின் வரையரைகள், எல்லைகள் குறித்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்தவிதத்தில் இது ஒரு கவனிக்கப்பட வேண்டிய வழக்கு.


1 மறுமொழிகள்:

Blogger Narain மொழிந்தது...

See to it by posting in your blog, Uyirmei will not sue you like Kalachuvadu ;-)

8:49 AM  

Post a Comment

<< முகப்பு