ஷீரின் எபாடியின் பிரச்சினை

ஷீரின் கடந்த ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர். அவர் தன் நினைவுக் குறிப்புகளை ஒரு நூலாக எழுத விரும்பினார்.ஆனால் அதை அமெரிக்காவில் வெளியிடுவதில்பிரச்சினை. என்ன பிரச்சினை - அவரது கட்டுரையைப் படியுங்கள். நம்ப முடியாதது போல்தோன்றும் ஆனால் அதுதான் உண்மை.1 மறுமொழிகள்:

Blogger Boston Bala மொழிந்தது...

Quite unreal... thanks for the pointer.

2:57 PM  

Post a Comment

<< முகப்பு