அமெரிக்கத் தேர்தல் முடிவுகள்

உலகம் இன்னும் நான்கு வருடங்கள் புஷ்ஷை சகித்துக் கொள்ள வேண்டும். புஷ் தன் போக்கினை மாற்றிக் கொண்டால் நல்லது. ஆனால் இந்த வெற்றி வேறுவிதமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் வட கொரியா, ஈரான் என்று அடுத்தக் கட்ட தாக்குதலுக்கு அமெரிக்கா தயராகலாம். இது கடவுள் தந்த பரிசு, தீமையை ஒழிக்க இன்னொரு வாய்ப்பு என்று அவர் கருதினால் அதன் விளைவுகள் வேறு விதமாக இருக்கும். பின் லாடென் என்ன நினைக்கிறாரோ, புஷ் வெற்றியை அவர் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்வார் என்றே தோன்றுகிறது. Double bind என்ற நிலையில் அமெரிக்காவும், அது எதிரிகளாக அறிவித்த இயக்கங்களும், உள்ளன. இது எங்கு போய் முடியுமோ.

3 மறுமொழிகள்:

Anonymous Anonymous மொழிந்தது...

what is double bind.why are you using this here.i hope you will post a long entry on the victory of bush.

4:24 PM  
Blogger சன்னாசி மொழிந்தது...

Double bind?

Double blind என்று இருக்கவேண்டியது தவறாகப் பதிவாகியுள்ளதா அல்லது பதிவாகியுள்ளது சரிதானா?

3:37 PM  
Blogger ravi srinivas மொழிந்தது...

double bind is correct.it is a concept or idea put forth by gregory beatson and is used in many fields
like psychology, communication stdies, psychiatry.
i can write about this in tamil but have no time for
that now.and it is a very interesting concept.

4:32 PM  

Post a Comment

<< முகப்பு