நோபல் பரிசு - யாருக்கு - ஊகிக்க, வாங்க, விற்க ஒரு பங்குச் சந்தை

நோபல் பரிசு எங்கே தலால் தெருவை அல்லது வால் ஸ்டிரீடில் உள்ள பங்கு வர்த்தகத்தை பாதித்தது என்று யோசிக்கிறீர்களா. இது வேறுவிதமான பங்குச் சந்தை - நோபல் பரிசு யாருக்கு கிடைக்கும் என்ற ஊகத்தின்அடிப்படையில் செயல்படும் சந்தை. இப்படி ஒரு சந்தை இருந்தாலும் இதை பிற முக்கிய பரிசுகளுக்கும் விரிவுபடுத்துவார்களா என்று தெரியவில்லை. ஒரு வகையில் ஜெயிக்கிற குதிரை எது என்ற அனுமானத்தின் பேரில் மீது பந்தயம் நடத்துவதைப் போல்தான் இதுவும். ஆனால் எதெது பந்தயத்தில் உள்ள குதிரை என்பதை அனுமானிப்பதே கடினமே. எனவே நோபல் பரிசு யாருக்கு கிடைக்கும் என்பதை ஊகிப்பது எவ்வளவு கடினம் என்பதால், யார் அல்லது எந்தக் குழு எல்லாத் துறைகளிலும் யாருக்கு கிடைக்கும் என்பதை ஊகித்து கூறுகிறதோ அவர்களுக்கு சிறப்பு நோபல் பரிசு கொடுக்கலாம். தமிழில் இது மாதிரி ஒரு பங்குச் சந்தை அமைக்கலாம் - எந்தெந்த விருதுகள் யாருக்குக் கிடைக்காது என்று ஊகித்து "பங்கு வர்த்தகம்" செய்ய

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு