ரைகா - கால்நடைகளும், ஒரு சமூகமும்

ராஜஸ்தானிலுள்ள ரைகா என்ற ஒரு சமூகத்தினைப் பற்றிய கட்டுரையை சமீபத்தில் படித்தேன்.கால்நடை மேய்ப்பதை பிரதான் தொழிலாகக் கொண்ட இவர்கள் இன்று எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் குறித்தும் இக்கட்டுரை பேசுகிறது. கால்நடை மேய்ப்பிற்காக இடம் பெயரும் சமூகங்களைப் பற்றி பல ஆய்வுகள் உள்ளன.இச் சமூகங்கள் இந்தியாவில் பல பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்கின்றன. சில சமூகங்கள் சிதறிவிட்டதாகவும் அறிகிறேன். ஹரியானா, பஞ்சாப் மற்றும் இமயமலைப் பகுதிகளில் உள்ள இச்சமூகங்களைப் பற்றி ஆய்ந்த ஆய்வாளர் முனைவர் மினோ சக்ரவர்த்தி கெளல் நவீனமயமான வேளாண்மையில் இவர்களுக்கு இடம் இல்லாமல் போய்விட்டது. மேய்ச்சல் நிலங்களின் பரப்பும் குறைந்துவிட்டது. பெரிய அணைக்கட்டுகள் போன்ற திட்டங்களால் இவர்கள் வாழ்க்கைப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும், இவர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் இருந்த உறவுகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று பல விவசாயிகள் கால்நடை மேய்ப்பர்கள் தேவையில்லை என்று கருகின்றனர்.மேலும் அனைவருக்கும் பொதுவானது எனக் கருததப்பட்டு வந்த மேய்ச்சல் காடுகள்,மேய்ச்சல் நிலங்கள், காடுகள் அரசின் கட்டுப்பாடு, மற்றும் தனியார் கட்டுப்பாட்டின் வசம் வந்த பின் கால்நடை மேய்க்கும் சமூகங்கள் அவற்றை பயன்படுத்துவது எளிதாக இல்லை என்பதை விரிவாக விளக்கி எழுதியுள்ளார். இக்கட்டுரையை நான் திண்ணையில் முன்பு குறிப்பிட்டிருக்கிறேன்.
ரைக்காக்களைப் பற்றிய இக்கட்டுரை சில முக்கியமான கேள்விகளை எழுப்புகிறது. இன்றைய உற்பத்தி முறைக்கு "தேவை"ப்படாத சமூகங்கள் அழிந்துதான் போக வேண்டுமா? அவற்றால் எத்தனைக் காலம் தாக்குப்பிடிக்க முடியும். அந்த அறிவும்,திறனும் அவர்களுடன் அழிந்து போவதால் இழப்பு யாருக்கு? எதையெல்லாம் நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது கூட நமக்கு தெரிவதில்லை.

இக்கட்டுரை வெளியாகியுள்ள Seedling மிக முக்கியமான பணிகளை செய்து வருகிறது. பல ஆண்டுகளாக இதை தொடர்ந்து படிப்பவன் என்ற முறையில் இதன் முக்கியத்துவத்தை நானறிவேன்.இந்த இதழில் வெளியாகியுள்ள பிற கட்டுரைகளும் முக்கியமானவைதான்.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு