விரைவில்

ஊர் சுற்றல் உட்பட சில பல காரணங்களால் கடந்த சில வாரங்களாக வலைபதியவில்லை. அக்டோபர் ஒன்று முதல் தொடர்ந்து, குறைந்தது வாரம் ஒரு முறையேனும் பதியக்கூடும்.