புத்தகம்,வாசிப்பு

இப்போதெல்லாம் நூறு புத்தகங்களை குறிப்பிடுவது பாஷன். படிக்காத பிடித்த நூறு புத்தகங்களை குறிப்பிடலாம், படிக்காத பிடிக்காத நூறு புத்தகங்களைக் குறிப்பிடலாம் :). நீங்கள் சமீபத்தில் படித்த முக்கியமான புத்தகங்களைப் பற்றி எழுதலாமே என்று ஒரு சிறுபத்திரிகையாசிரியர் என்னிடம் குறிப்பிட்டுள்ளார். செய்யலாம் என்று எண்ணம்.உடனே அல்ல. இப்போது கையில் உள்ள ஒரு வேலையை முடித்துவிட்டு.

தமிழில் நூற்களை அறிமுகம் செய்வது போல் முக்கியமான கட்டுரைகளை, ஜர்னல்களை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும். பல பிரமாதமான அறிக்கைகள் இணையத்தில் கிடைக்கின்றன. இவற்றையும் அறிமுகம் செய்ய வேண்டும். இப்படி நான் படித்த, படித்துக்கொண்டிருக்கும் நூற்கள், கட்டுரைகள் குறித்து எழுத ஒரு தனி வலைப்பதிவினை துவங்கி உள்ளேன். இன்னும் அதில் எழுதவில்லை. கையில் கிடைப்பதையெல்லாம் படிக்காமல் தேர்ந்தெடுத்து படிப்பதால் குறிப்பிடதக்க நூல்கள் பற்றி மட்டுமே எழுத எண்ணம்.இந்தியாவில் சமூக அறிவியல் துறைகளில் வெளியாகும் முக்கியமான நூல்கள் குறித்து தமிழில் அதிகம் எழுதப்படுவதில்லை. இந்த நிலை மாறவேண்டும்.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு