தாய் மொழி, கல்வி, பயிற்று மொழி

தாய் மொழி, கல்வி குறித்து பத்ரி விரிவாக எழுதியுள்ளார்.அவர் அன்பாதவன் கட்டுரையை மேற்கோளிட்டு எழுதியுள்ளார்.மேலும் சமீபத்திய உச்ச நீதி மன்ற தீர்ப்பு குறித்து இந்துவில் நேற்று செய்தி வெளியாகியுள்ளது, முழுத் தீர்ப்பையும் படித்த பின் எழுத நினைக்கிறேன்.

தமிழில் நடக்கும் பல விவாதங்கள், இது உட்பட, அலுப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. சில முக்கியமான அடிப்படை கேள்விகள் எழுப்பப்படுவதில்லை. மொழி குறித்த விவாதம் தமிழில் உணர்ச்சி பூர்வமான நிலையில் நின்று விடக் கூடாது.தாய் மொழி/பிராந்திய மொழி/விரும்பிய மொழி, மற்றும் ஆங்கிலம் போதும். மூன்றாவது, நான்காவது மொழிகள் பள்ளி அளவில் தேவையில்லை என்பது என் கருத்து.

தமிழக அரசு தாய் மொழி குறித்து ஒர் ஆணை பிறப்பித்தது, மாறாக அதையே சட்டமாகக் செய்திருந்தால் அது வலுவாகக் இருந்திருக்கும் என்று ஒரு கருத்து உண்டு.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு