நல்ல செய்தி ஒன்று

ஐரோப்பிய உரிம அமைப்பு மைரியாட் ஜனடிக்ஸ் என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்கியிருந்த பிஆர்சிஏ1 என்ற ஜீன் மீதான உரிமத்தை ரத்து செய்துள்ளது. கண்டுபிடுப்புத்தன்மை இல்லை என்ற காரணத்தினால் இது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மைரியாட் நிச்சயம் மேல்முறையீடு செய்யும், 2001 இந்த உரிமத்தை ரத்து செய்யக் கோரி முறையீட்டு விண்ணப்பம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த உரிமம் மார்பக்,கருப்பைப் புற்றுநோய் ஏற்படுமா என்பதற்கான சாத்தியகூறுகளை அறிவதற்கான சோதனை குறித்தது. இந்த உரிமம் இச்சோதனை குறித்த ஏகபோக உரிமைகளை
தருகிறது.பிரான்சினைச் சேர்ந்த கியூரி இன்ஸ்டியூட் உட்பட பல அமைப்புகள் இதை எதிர்த்து விண்ணப்பித்தன.

விரிவாக வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் எழுதுகிறேன்.

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு